Claire

Artist statement

EN

To me, beauty goes far beyond the norms that exist in our current society. As a visual artist, I strive to show an alternative view on this. Therefore, in my work I focus on (parts of) bodies that do not fall within the current beauty standards and I do not shy away from the existing taboos surrounding us.  

Although following a studies in Illustration/Animation, I am currently using all kinds of media: this extends from digital and analogue illustrations to for example photography and collage-art. Recently I have also been exploring more refined techniques, such as silkscreen printing and cross-stitching. This way, I am able to combine and use different mediums to reach the goal of spreading the message I find important. With a strong opinion and many different interests, I strive to push boundaries in my art and use this to fight for justice. 


NL

Schoonheid gaat voor mij veel verder dan de normen die in onze huidige samenleving bestaan. Als beeldend kunstenaar streef ik ernaar om hier een alternatieve kijk op te laten zien. Daarom richt ik mij in mijn werk op (delen van) lichamen die niet binnen de huidige schoonheidsidealen vallen en ik ben ik niet bang om taboes te doorbreken.

Hoewel ik een opleiding Illustratie/Animatie volg, gebruik ik momenteel veel verschillende media: van digitale en analoge illustraties tot bijvoorbeeld fotografie en collage-kunst. Meer recentelijk ben ik me ook gaan verdiepen in meer verfijnde technieken, zoals zeefdruk en kruissteek-borduren. Op deze manier kan ik verschillende media combineren en gebruiken om mijn uiteindelijke doel te bereiken: het verspreiden van de boodschap die ik belangrijk vind. Met een uitgesproken mening en een breed interesseveld streef ik ernaar om in mijn kunst grenzen te verleggen en hiermee onrecht te bestrijden.